Tlmočnícké služby

Moja ponuka:

  • Súdne tlmočníctvo: tlmočenie, pri ktorom je potrebný oprávnený tlmočník, zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom príslušnými súdmi alebo ministerstvom spravodlivosti v SR. Používa sa pri súdnych pojednávaniach, pri výsluchoch svedkov alebo na polícii, pri svadobných  obradoch, pri spisovaní notárskych zápisníc a na súde
  • Konferenčné tlmočníctvo: plynulé tlmočenie z jedného jazyka do druhého, pričom sa zachováva spôsob, akým rečník svoj príhovor prednáša, a používanie prvej osoby. Používa sa hlavne pri telefonických rozhovoroch, resp. pri tlmočení korešpondencie
  • Sprievodné tlmočníctvo: tlmočenie a zároveň sprevádzanie  na služobných cestách, pri návštevách výstav, veľetrhov, múzeí, prehliadkach krajiny, miest prípadne aj firiem a podnikov. Znamená současně i pomoc při orientaci v jiném jazykovém a kultúrním prostředí ( např.úřady, restaurace, výstavy, rezervace lístkov a leteniek v zahraničí a iné)
  • Konzekutívne tlmočníctvo: tlmočenie, pri ktorom si tlmočník najskôr vypočuje prednášajúceho a tlmočí po tom, čo prednášajúci dohovoril. Intervaly, kým rečník nechá pretlmočiť tlmočníka sú ca. 3-5 minút. Používa sa napr. pri obchodných stretnutiach a návštevách, pracovných obedoch, na služobných cestách, ako aj pri oficiálnych prehliadkách firiem a podnikov
  • Simultánne tlmočníctvo: súčasné tlmočenie, v ktorom tlmočník simultánne prekladá prednášku alebo prejav naraz s prednášajúcim- poprípade cez tlmočnícke zariadenie. Používa sa napr. na medzinárodných konferenciách, obchodných rokovaniach, stretnutiach alebo prednáškach väčšinou pri väčšom množstve zúčastnených. Ak sa jedná o malú skupinu účastníkov, možno použiť paralelne ku konverzácii tzv. tlmočenie pošepky.


Nenašli ste, čo hľadáte? Obráťte sa s Vašou žiadosťou priamo na mňa!