Potřebujete profesionální překlady & tlumočení & vyučování & poradenství v jazycích českém – slovenském – německém ?

Nabízím Vám odborně kompetentní, rychlé a spolehlivé překladatelské a tlumočnícké služby v jazycích českém, slovenském a německém.

Pracuji od roku 1997 jako státně prověřená přísežná překladatelka a tlumočníce pro tyto  jazyky, od roku 2013 jsem též činná jako externí pracovník pro honorární konzulát Slovenské Republiky ve Spolkové Republice Dolní Sasko.

Středobodem mé činnosti jsou obory technika, právo, hospodářství a informační technologie jako i překlady soukromích dokumentú. Kromě toho Vám nabízím vyučování jazykú, coaching a zprostředkování kontaktú mezi těmito zeměmi.

Múžu být také Vaší kontaktní osobou pro všechny dotazy týkajíci se jazyka, hospodářství, kultúry a jiných oblastí v příslušné zemi. V případě potřeby se na mně obraťte.

Listina mých referencí Vám umožní malý náhled do spektru mých služeb.

Profitujte z mé dlouhodobé zkušenosti jako překladatelka a tlumočnice a nechte se přesvedčit.

Teším se na úspešnou spolupráci s Vámi!

Vaše

Ľuboslava Bährs