Prekladateľské služby

Moje dlhodobé skúsenosti vo Váš prospech!

Ponúkam Vám odborne špecifické prekladateľské služby vo všetkých dôležitých technických, právnických a ekonomických odboroch ako aj súkromnej oblasti:

  • Hospodárstvo: firemné bilancie, marketingové a komunikačné podklady, zmluvy a iné
  • Trestnoprávne a civilnoprávne dokumenty: napr. Súdne rozhodnutia a rozsudky, obžalovacie spisy, svedecké výpovede, znalecké posudky a iné
  • Úradné listiny a výpisy: živnostenský list, výpis z  registra trestov, výpis z obchodného registra a iné
  • Technické dokumentácie: konštrukčné výkresy, projektová dokumentácia, návody na použitie a iné
  • Podklady na semináre,konferencie a školenia: na prípravu a dodatočnú úpravu Vašich ( aj medzinárodných podujatí) a školení
  • Lokalizácia softvéru, webových stránok, manuálov a počítačových hier: preklad s dôrazom na zvyklosti a terminológiu danej krajiny, aby mali Vaše produkty aj medzinárodné úspechy
  • Korektúra hotového textu: oprava už zhotovených prekladov
  • Korešpondencia: súkromná a obchodná
  • Preukazy, dokumenty a potvrdenia: napr. rodné listy, sobášne listy, maturitné a iné vysvedčenia, vysokoškolské diplomy a uznania, vodičské preukazy, potvrdenia a prihlásení a odhlásení, daňové potvrdenia, osvedčenia pre uzavretie manželstva a iné

Nenašli ste, čo hľadáte? Alebo potrebujete kvalitne vypracovaný preklad v expresnom termíne alebo v špeciálnej forme ?

Nechajte si predložiť konkrétnu ponuku prispôsobenú Vašim potrebám.