Poradenstvo & jazykové vyučovanie pre Vašich spolupracovníkov a vedúcich pracovníkov

Premiestňovanie prevádzok, zlučovanie a spájanie administratívnych funkcií (outsourcing, Shared Service Center a.i.) ako aj obchod a distribúcia v rámci celej Európy získava pod tlakom celosvetovej globalizácie stále väčší význam.

Ponúkam Vašim spolupracovníkom a vedúcim pracovníkom, ktorých ste vyslali alebo vyšlete do Nemecka jazykové vyučovanie a osobné poradenstvo, aby sa úspešne postavili voči tejto jazykovej, hospodárskej a kultúrnej výzve!

Nechajte si predložiť ponuku prispôsobenú Vašim potrebám.

Sprostredkovanie v oblasti obchodu

Hľadáte obchodného partnera v Nemecku? Alebo potrebujete poradiť pri vzniku pobočky Vašej firmy v tejto krajine, prípadne uľahčiť Vašim spolupracovníkom kontakt a komunikáciu s možným partnerom?

Ponúkam Vám podporu pri:

  • Sprostredkovaní obchodných kontaktov v Nemecku
  • Nájdení a komunikácii s možným obchodným a distribučným partnerom v tejto krajine
  • Organizácii obchodných stretnutí, pojednávaní, konferencií, výstav, veľtrhov
  • Hľadaní ubytovania a transportu

Okrem toho Vám ponúkam odpovede na otázky týkajúce sa jazyka, hospodárstva, kultúry a iných odborov krajiny.

Som Vám samozrejme aj osobne ako tlmočník a sprievodca k dispozícii pre Vaše jednania, prehliadky firiem a podnikov, podujatia na území Nemecka .

Osobný termín priamo v Hannoveri môžete so mnou dohodnúť v každom čase telefonicky alebo emailom.