Tlumočnícké služby

Mé dlouhodobé zkušenosti ve Váš prospěch!

Nabízím Vám:

  • Soudní tlumočníctví: tlumočení, při kterém je potřebný oprávněný tlumočník, zapsan v seznamu znalcú, tlumočníkú a překladatelú vedeném příslušnými soudy anebo ministerstvem spravedlnosti v ČR. Používa se při soudních jednáních, při výslechu svědkú anebo u police, při svadebních  obřadech, při spisovaní notářských zápisú a na soudě
  • Konferenční tlumočníctví: plynulé tlumočení z jednoho jazyka do druhého, přičemž se zachováva zpúsob, jakým řečník svúj referát přednáší a používání první osoby. Používa se zejména při telefonických rozhovorech, resp. při tlumočení korespondence
  • Prúvodní tlumočníctví: tlumočení a zároveň doprovod  na služebních cestách, při návštevách výstav, veletrhú, múzei, prohlídkach země, měst případně i firem a podnikú. Znamená současně i pomoc při orientaci v jiném jazykovém a kultúrním prostředí ( např.úřady, restaurace, výstavy, rezervace lístkú a letenek v zahraničí a jiné)
  • Konzekutívni tlumočníctví: tlumočení, při kterém si tlumočník nejprve vyslechne přednášejícího a tlumočí až poté, kdy přednášející dohovořil. Intervaly, ve kterých řečník nechá protlumočit tlumočníka jsou ca. 3-5 minut. Používa se např. při obchodních střetnutích a návštěvách, pracovních obědech, na služebních cestách, jako i při oficiálních prohlídkách firem a podnikú
  • Simultánní tlumočníctví: současní tlumočení, v kterém tlumočník simultánně překladá přednášku anebo projev zároveň s přednášejícím- popřípade přes tlumočnické zařízení. Používa se např. na medzinárodních konferencích, obchodních střetnutích anebo přednáškách zpravidla při větší skupině zúčastněných. Pokud se jedná o malou skupinu účastníkú, je možno použit paralelně ke konverzaci i tzv. tlumočení pošepky.

Nenalezli jste, co hledáte? Obraťte se s Vašim požadavkem přímo na mne!