Překladatelské služby

Mé dlouholeté zkušenosti ve Váš prospěch!

Nabízím Vám odborné specifické překladatelské služby ve všech dúležitých technických, právnických a ekonomických odborech jako i v soukromé oblasti:

  • Hospodářství: firemní bilance, marketingové a komunikační podklady, smlouvy a jiné
  • Trestnoprávní a civilneprávní dokumenty: např. soudní rozhodnutí a rozsudky, obžalovací spisy, svědecké výpovědi, znalecké posudky a jiné
  • Úřední listiny a výpisy: živnostenský list, výpis z  trestního rejstříku, výpis z obchodního rejstříku a jiné
  • Technické dokumentace: konstrukční výkresy, projektové dokumentace, návody pro obsluhu a jiné
  • Podklady na semináře, konference a školení: na přípravu a dodatečnou úpravu Vašich ( i mezinárodních akcí) a školení
  • Lokalizace software, webových stránek, manuálú a počítačových her: překlad s dúrazem na zvyklosti a terminologii dané země, aby měli Vaše produkty i mezinárodní úspěchy
  • Korektúra hotového textu: oprava již zhotovených překladú
  • Korespondence: soukromá a obchodní
  • Prúkazy, dokumenty a potvrzení: např. rodné listy, oddací listy, maturitní a jiné vysvědčení, vysokoškolské diplomy a uznání, řidičské prúkazy, potvrzení o přihlášení a odhlášení, daňové potvrzení, osvědčení pro uzavření manželstva a jiné

Nenalezli jste, co hledáte? Anebo potřebujete kvalitně vypracovaný překlad a kromě toho v expresním termínu anebo v speciální formě?
Nechte si předložit konkrétní nabídku přizpúsobenou Vašim požadavkúm.